Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 22.-23.oktober FULLT!

Kilde: www.skogkurs.no

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr
 • Sikker kapping av trestammer
 • Praktiske øvinger

Varighet og praktisk info
Kurset er teori med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 (7) deltakere pr kurs.

Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr (sko, klær, hansker og hjelm). 

Instruktør:           Peder Aarø, www.skogkurs.no

Sted:                    Oppmøte ved Vadfossveien 15 (Aarø Gård)

Dato:                    22.-23.oktober 2020

Kl.:                        Begge dager kl. 08.30 – 15.30

Pris:                      Kr. 3.100,- per deltaker

Påmelding:           https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?olv=66425&kurs=43188&profil=e&redir=liste&  

Deltakerne må ha med egen mat og drikke for hele dagen.

For mer informasjon: Hege Lier (koordinator) på epost hege.lier@vtfk.no eller på mobil 99 24 14 16 

 

Varme arbeider - 29.oktober

Vi kan tilby kurs i Varme arbeider. Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

 • Varme arbeider som brannårsak
 • Brannteori
 • Brann og brannslukking
 • Valg av slukkemidler
 • Førstehjelp ved brannskader
 • Aktuelle lover, forskrifter og regler
 • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Instruktør:    Petter Engebretsen 

Tid:              Torsdag 29.oktober 2020 kl.08.00 - 15.00

Sted:            Kragerø Ressurs- og Kompetansesenter (Kragerø vgs), Frydensborgveien 9-11, Kragerø

  Pris:              Kr. 2.200,-. Prisen inkl. kursmateriell, kompetansebevis, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

  Påmelding:   

  https://reginn.no/4daction/wOLV/liste?sesjon=3F259C21A26F43C998C319E6D2C49254&olv=66425&profil=e&avdeling=&origin=&kurs=43190&type=&sted=&

  Sertifikatet er gyldig i 5 år.

  For ytterligere informasjon ta kontakt på epost hege.lier@vtfk.no eller ring 99 24 14 16.