Varme arbeider - torsdag 8.februar 2018

Det blir nå satt igang kurs i Varme arbeider.Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr. Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Valg av slukkemidler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Følgende datoer er satt opp

  • torsdag 8.februar 2018

Maks antall per kurs er ca. 20 personer, min 10. Dersom det er fullt, så setter vi opp venteliste for nytt kurs senere.

Pris per pers kr. 2.000,-. Prisen inkl. kursmateriell, sertifikat, slukkekurs og møteservering/lunsj, gratis parkering.

Kurset er et heldagskurs. Vi kommer tilbake til de påmeldte med starttidspunkt og en kjøreplan.

Gå direkte til påmelding og epost her. Husk å skrive navn på de påmeldte pga oppmelding til sertifikatet.

 

Kort frist: Arbeidsvarslingskurs, Kurs 1 - Nytt kurs vĂ¥ren 2018

Foto: Statens vegvesen

Dette kurset har kort påmeldingsfrist da en større aktør i Kragerø har et stort behov for gjennomføring av kurs 1 i Arbeidsvarsling. Kurset er også åpent for andre til å delta! 

Generelle krav til kompetanse (fra Statens vegvesens håndbok N301)

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesvei. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere hra nødvendig opplæring. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

Kurs1 er et 6 timers kurs for alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Formål

Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på stedet hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2 (Dette kurset prøver vi å sette i gang i løpet av mai 2017).

Praktisk gjennomføring

Klasseromsundervisning ved Kragerø videregående skole kl. 08.30 - 15.00. Stor parkeringsplass ved skolen og parkering ved Kragerø Idrettshall. Kurset avsluttes med en liten test som viser at innholdet er forstått. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

Pris

Kr. 2.000,- per person. Inkluderer sertifikat, lunsj og enkel servering i møtene.

Tid for gjennomføring

Dato for 2018 kommer, kl. 08.30 - 15.00

Påmeldingsfrist

Snarest! (maks 40 deltakere per kurs). Trykk HER for påmelding og spørsmål!